Produkcia unikátnej hudby,
zvuku na mieru
a voiceover.


Zabezpečíme produkciu hudby na mieru pre váš projekt, ktorá ešte viac podporí celkový audiovizuálny efekt videa a odkomunikuje posolstvo aj po hudobnej stránke. Korešpondenciu medzi obrazovou a zvukovou zložkou vieme dosiahnuť so skomponovanou hudbou.


Spolupracujte s nami

Voiceover

Výber správneho hlasu - voice casting.

Nahrávanie v štúdiu v prítomnosti dramaturga.

Zvuková postprodukcia.

Mastering - príprava zvuku na médium.

Hudobná produkcia

Produkcia umeleckej hudby vo všetkých žánroch.

Spolupráca s virtuózmi.

Príprava návrhov a postupné doladenie hudby.

Exkluzívna licencia (bez obmedzení).

Tvorba hudobnej identity.Videá a reklamy so sprievodným hlasom majú väčšiu tendenciu diváka osloviť a motivovať.

Kontaktujte nás

Voiceover a hudba na mieru